UNESCO ZA HUMNY

Ty největší perly světového dědictví UNESCO na území České republiky naleznete nedaleko Vaší lipové základny.

Pension U Lípy se nachází v pomyslném těžišti šesti památek zařazených na seznamu UNESCO. Nejbližší UNESCO památkou je zámek a zámecký park v Litomyšli. V téměř identické vzdálenosti je Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Necelá hodina v autě a stanete před  legendární Vilou Tugendhat v Brně.

Dalším kouzelným místem je Třebíč a Bazilika Svatého Prokopa a židovská čtvrť. Pouhých 88 kilometrů od Pensionu U Lípy naleznete Sloup nejsvětější trojice v Olomouci.

A co třeba Athény? Tedy Hanácké Ahtény neboli Kroměříž?  Arcibiskupský  zámek a zahrady v Kroměříži Vás zcela jistě okouzlí.

Že máte málo času a nepřijeli jste na Vysočinu, abyste seděli v autě? A vydrželi byste 7 minut? Pokud ano, můžete navštívit Modrotisk Danzinger v Olešnici, který je zástupcem nehmotného kulturního dědictví  UNESCO.

Níže naleznete detailní přehled, který Vám jistě pomůže při návštěvě těchto kouzelných míst.

Zámek a zámecký park Litomyšl

Bližší informace:

Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku italského typu. Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Zápisem tohoto komplexu na seznam UNESCO mu byl přiznán i jeho světově výjimečný význam. Je skvělým dokladem středoevropské šlechtické residence z období renesance, která si uchovala svou jedinečnost i po následných přeměnách ve stylu nových uměleckých směrů. Více informací nalezente zde…

Cíl trasy:       

Vzdálenost:  

Čas:                 

Zápis na seznam:

Trasa v mapě:

www:

Fotografie a info:

Akce v Litomyšli:

Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Bližší informace:

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen počátkem 18. století. Je jedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723) a zároveň nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je s centrální stavbou kompozičně propojen. Celkově nevelký centrální kostel se vymyká jakémukoliv popisu. Jeho tvary dané komplikovanými průniky šesti kružnic ve tvaru pěticípé hvězdy spolu s virtuózní hrou světel a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistota exteriéru, to vše je dostatečným důvodem k jeho návštěvě. Více informací nalezente zde…

Cíl trasy:       

Vzdálenost:  

Čas:                 

Zápis na seznam:

Trasa v mapě:

www:

Fotografie a info:

Akce ve Žďáře:

Žďár nad Sázavou

41km

0:43 hod

1996

mapy.cz

zamekzdar.cz

Instagram + wikipedia

Aktuální program

Vila Tugendhat

Bližší informace:

Vila Tugendhat byla postavena v letech 1929-1930 pro manžele Tugendhatovy v Brně – Černých Polích. Projektováním domu byl pověřen jeden z nejvýznamnějších evropských architektů té doby Ludwig Mies van der Rohe. Architekt rozvrhl vilu do tří úrovní. Hlavní podlaží rozčlenil na vstupní, společenskou, pracovní a jídelní část. V suterénu byla prádelna, sklady, fotokomora a kotelna. Horní podlaží mělo obytný charakter, tj. byly zde ložnice, pokoje dětí a chůvy. Také zahrada byla součástí architektonického návrhu. Více informací nalezente zde…

Cíl trasy:       

Vzdálenost:  

Čas:                 

Zápis na seznam:

Trasa v mapě:

www:

Fotografie a info:

Akce:

Brno – Černá pole

55km

0:55 hod

2001

mapy.cz

tugendhat.eu

Instagram + wikipedia

Aktuální program

Bazilika Svatého Prokopa a židovská čtvrť

Bližší informace:

Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii, ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek byl objekt více jak 200 let užíván výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví. K nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní, více než 700 let starou výdřevou stropu. Současnou podobu interiéru baziliky vytvořil Kamil Hilbert v letech 1924-1935. Více informací nalezente zde…

Cíl trasy:       

Vzdálenost:  

Čas:                 

Zápis na seznam:

Trasa v mapě:

www:

Fotografie a info:

Akce:

Sloup nejsvětější trojice v Olomouci

Bližší informace:

Budování morových sloupů odstartoval Tridentský koncil, který tak dal období baroka jeden z výrazných rysů. Vzorem byl sloup na Piazza Santa Maria Maggiore v Římě, vztyčený roku 1614. Dobou svého vzniku v letech 1716-1754 patří olomoucký monument až k posledním příkladům této módní vlny. Ale svou výtvarnou koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a konečně i rozměry a výškou (35 m) se od všech podobných památek výrazně odlišuje. Jeho vysvěcení 9. září se osobně účastnil tehdejší první pár monarchie, císařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským.  Více informací nalezente zde…

Cíl trasy:       

Vzdálenost:  

Čas:                 

Zápis na seznam:

Trasa v mapě:

www:

Fotografie a info:

Akce:

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Bližší informace:

Vznik a vývoj zámku je nerozlučně spjat s historií olomouckého biskupství, arcibiskupství a poddanské obce olomouckých biskupů. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původního dobového zařízení. Za povšimnutí stojí Trůnní, Sněmovní a Manský sál, Lovecká síň, Carský salon, stará knihovna a letní byt. Obrazárna uchovává díla předních evropských malířů 15.-18. století (Tizian, Lucas Cranach st., Hans von Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.). Takzvaná Podzámecká zahrada byla původně jakousi zásobní zelinářskou a květinovou zahradou.  Více informací nalezente zde…

Cíl trasy:       

Vzdálenost:  

Čas:                 

Zápis na seznam:

Trasa v mapě:

www:

Fotografie a info:

Akce:

Další obsah budeme průběžně doplňovat.

Zdroj informací: www.unesco-czech.cz a https://cs.wikipedia.org Nadace Wikimedia Foundation, Inc.

Zdroj fotografií: České dědictví UNESCO

Odneste si v srdci kousek krásné Vysočiny ...